Is een vakantie reis duurzaam?

aug 13, 2021

Is een vakantiereis duurzaam en wat doen wij er aan om dit te verbeteren. Met de komst van het nieuwe IPCC rapport deze week is het onderwerp actueler dan ooit. Ook wij maken ons zorgen om het klimaat en de milieu veranderingen en willen bijdragen aan het zo duurzaam mogelijk maken van reizen. In dit artikel proberen we zo transparant mogelijk onze visie en maatregelen op dit onderwerp weer te geven.

Vliegen en autorijden

Laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen, vliegen en autorijden is niet duurzaam. Het is slecht voor het milieu en draagt fors bij aan de opwarming van de aarde. Enkel vanuit die invalshoek beschouwd zou je dus niet meer moeten reizen, zeker niet als het voor een vakantie is.

Lokale economie en stroperij

Maar er is ook een andere invalshoek in deze discussie, zeker waar het gaat om het type reizen dat wij aanbieden, namelijk Safari reizen in Botswana en Zambia. De coronacrisis en het wegvallen van toerisme heeft een pijnlijk probleem aan de oppervlakte gebracht. De enorme afhankelijkheid van toerisme als inkomstenbron in landen als Zambia en Botswana. Deze inkomsten heeft de lokale bevolking hard nodig om te kunnen voorzien in haar levensonderhoud. En doordat deze inkomsten wegvallen omdat reizen niet meer mogelijk was, heeft dit helaas  geleid tot een stevige toename van de armoede. Wat blijkt, om toch eten op tafel te krijgen grijpt men weer terug naar de oude methode van stropen en eten van bushmeat (vlees van dieren die in natuurparken leven).

Daarbovenop zien beroeps-stropers door de afwezigheid van toeristen hun kans schoon en worden met name olifanten en neushoorns vaker afgeschoten dan voorheen.

Toeristen zijn dus niet alleen nodig voor economische redenen, maar hun aanwezigheid zorgt er tevens voor dat stropers weg blijven en dragen daardoor bij aan het behoud van het wildlife en een duurzame natuur.

12 principes voor duurzaam toerisme

Maar duurzaamheid gaat verder. Met dank aan de VVKR (de branchevereniging voor kleinschalige reisorganisatie),  hebben we de 12 principes voor duurzaam toerisme zoals vastgelegd door de Verenigde Naties er bij gepakt en onszelf de spiegel voorgehouden of en op welke wijze we hieraan voldoen.

Volgens de VN moet duurzaam toerisme…

 • In economisch opzicht levensvatbaar zijn

Met andere woorden, het toepassen van duurzaamheid mag niet leiden tot het moeten stoppen van de bedrijfsvoering om financiële redenen. Dit geldt uiteraard niet alleen voor onze eigen onderneming, maar ook voor de lokale ondernemingen die een rol in het reisaanbod hebben. Wij geloven in het verdienen van een normale boterham, zowel door de lokale aanbieders als door onszelf.

 

 • Bijdragen aan de lokale economie en welvaart

Wij maken zo veel als mogelijk gebruik van lokale gidsen. Zij hebben als geen ander de kennis van de omgeving en van het wildlife. Door een eerlijke vergoeding te bieden aan lokale gidsen van ongeveer €80 per dag dragen wij substantieel bij aan de lokale economie. Ter vergelijk, het gemiddelde inkomen in Botswana is ongeveer €35 per dag en in Zambia €30 per dag.

Daarnaast bieden wij rondreizen aan waarbij verschillende en veelal kleinschalige campsites / lodges worden aangedaan. Zij dragen op hun beurt weer bij aan de lokale werkgelegenheid en daarmee economie en welvaart. Zo min mogelijk maken we gebruik van grote lodges waar het niet helder is hoe geldstromen lopen.

 

 • Bijdragen aan goed werkgeverschap, zoals goede en goedbetaalde banen zonder discriminatie op grond van geloof, geslacht of lichamelijke conditie

Waar we dat kunnen beïnvloeden, doen we dat. Maar 100% kunnen we dat helaas niet waarborgen. Signalen van onze klanten die negatieve ervaringen hebben opgedaan in een campsite nemen wij echter zeer serieus. Hierbij zullen we niet schuwen om te stoppen met het opnemen van de campsite / lodge in ons aanbod.

 

 • Bijdragen aan gelijke verdeling van de economische en andere baten onder de lokale gemeenschap

De gidsen die wij gebruiken zijn allen lokale zelfstandige ondernemers en alle vergoedingen gaan dan ook direct naar de betreffende gids. Er blijft dus niets aan de bekende strijkstok hangen.

 

 • Bijdragen aan de verwachtingen van de bezoekers zoals het leveren van goede en veilige diensten zonder onderscheid te maken naar geslacht, ras of lichamelijk conditie

Iedereen is welkom als klant bij ons en we maken daarin geen onderscheid. Het is vooral aan de reiziger zelf om te bepalen of het type reis past bij hem of haar. De veiligheid voor onze reiziger echter staat zeer hoog in ons vaandel, maar verder dan adviseren zullen we niet gaan.

 

 • De lokale gemeenschappen en andere lokale betrokkenen bij besluitvorming over- en beheer van toeristische activiteiten in hun gebied betrekken

Hoewel we de lokale gidsen betrekken, vinden we dat we hierin nog wel kunnen verbeteren. De wijze waarop moeten we in het komende jaar gaan bespreken en oppakken.

 

 • De kwaliteit van leven van de lokale gemeenschappen beschermen of verbeteren, inclusief de sociale structuren en de kwaliteit van de leefomgeving, waarbij uitbuiting vermeden wordt

Dit is zonder meer een van de meest ingewikkelde doelstellingen van duurzaam toerisme, want controle is niet tot nauwelijks uitvoerbaar voor ons als kleinschalige reisorganisatie. Wel proberen we altijd een of meerdere door de lokale gemeenschap gerunde campsites op te nemen in ons reisaanbod. Hiermee borgen we dat alle opbrengsten direct bij de juiste mensen terecht komt en uitbuiting wordt vermeden.

 

 • De culturele identiteit, tradities en cultuurhistorie van de gemeenschappen in het gebied respecteren

Het type reizen en reizigers maakt dat we hier een bijdrage aan leveren. In de toekomst zullen we vooral door lokale initiatieven te sponsoren hier een grotere bijdrage aan leveren.

 

 • De kwaliteit van landschap en milieu respecteren

Samen met het volgende punt voor ons misschien wel de belangrijkste van allemaal. Rijden op bestaande paden, motor uit wanneer je stilt staat, afval meenemen en weggooien op de daarvoor bedoelde plaatsen, zo weinig mogelijk plastic aanschaffen zijn slechts een paar van de adviezen die wij aan onze reizigers als onderdeel van de voorbereiding meegeven.

 

 • De biologische rijkdom, flora, fauna en hun leefgebieden en -omstandigheden respecteren

Iedere reiziger krijgt na boeken van de reis van ons een uitgebreide instructie over dit onderwerp. Zowel in de vorm van een persoonlijke uitleg als ook in een naslagwerk. Dit doen wij omdat we de veiligheid voor de reiziger, maar ook de bescherming van de flora en fauna voor toekomstige bezoekers cruciaal vinden.

 

 • Het gebruik van schaarse en niet vervangbare natuurlijke hulpbronnen minimaliseren

Vooral het watergebruik is hierbij een punt van aandacht. Effectief en snel douchen, geen kranen open laten staan zijn een paar van de standaard instructies die we iedere reiziger meegeven voordat zij vertrekken.

Verder maken we vooral gebruik van elektronische brochures, reisvoorstellen en boekingsbevestigingen. Onze printer verveelt zich al weer enige tijd.

 

 • De vervuiling van water, bodem en lucht minimaliseren

Om er te komen ontkom je niet aan vliegen en rondreizen kan daar ook alleen maar per auto. Om toch enigszins de CO2 last van het vliegen en rijden te compenseren, doneren wij voor iedere reiziger die bij ons boekt, 2 bomen aan Trees for All. Zij zijn de enige CBF erkende organisatie in Nederland waar compensatie van CO2 middels duurzame bosprojecten mogelijk is en daar dragen we graag een boompje aan bij.

 

Duurzaamheid gaat om een balans te vinden tussen kosten en baten voor het milieu en het klimaat. Het kan altijd beter en nog effectiever, maar door deze uitgangspunten op papier te zetten hebben we onszelf verplicht hier beter mee om te gaan. Voor ons gaat duurzaamheid in ieder geval verder dan enkel het terugdringen van de CO2 uitstoot. Door safari reizen aan te bieden dragen we zonder meer bij aan de instandhouding van de flora en fauna in Botswana en Zambia en door CO2 uitstoot te compenseren maken we het vliegen een beetje minder erg.

 

 

 

 

 

 

Lees verder

Verhalen over Afrika

Contact

Khokelo Safaris
Jan ter Gouwweg 85
1412 DB Naarden
info@khokelosafaris.nl
035 2 340 043

Social Media

Facebook icon  Instagram icon  Youtube icon

Nieuwsbrief

Wil je het laatste nieuws en onze nieuwe blogartikelen rechtstreeks in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief!

GGTO_logo_Oranje_zonder-ondertitel
VvKR logo
Trees for all
Khokelo Safaris